horsepromotion.nl


Ontwerp en productie websites  Communicatie en positionering... voor paardenfokkerijen Grafische vormgevingOntwikkeling van nieuwe huisstijl... voor stoeterijenSchrijven van tekst voor promotiemateriaalReclame... voor hengstenhouderijenSchrijven en ontwerpen van brochuresOntwerpen van logo's... voor springstallen...voor dressuurstallenFotografie... voor handelsstallenWebvideo
Narodne novine izlaze jednom tjedno i po potrebi. Elektronička verzija novina informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje novina pravno obvezujuće. NN 134/2021, datum tiskanog izdanja: 08.12.2021. Stupa na snagu: 16.12.2021. 2. Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ... ... dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka („Narodne novine“ br. Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine" broj 62/19, 40/20, ... i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala (.pdf), NN 69/19, ... Web tražilica kulturnih dobara RH ... je Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11 i NN 30/13). Novine Horvatzke izlaze do danas, pod imenom Narodne novine i ... NN Tražilica, mrežno izdanje Narodnih novina: službenog lista Republike Hrvatske, ... Središnji katalog službenih dokumenata RH ... Opis podataka, Rezultati pretraživanja, Dodatne upute za korištenje tražilice CADIAL, O projektu CADIAL N-Lex ... Traži • Narodne novine d.d. - nn.hr ... Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske koristi "kolačiće" ("cookies"). Informacije o kolačićima koje EOJN ... Sektor za EU dokumentaciju > Popis prijevoda zakona RH. Kazneni zakon NN 125-11 ENG Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona NN 144-12 ENG Zakon o ... ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) Izrađen u skladu s Izvješćem Ustavnog suda Republike Hrvatske Klik na link “EOJN RH” povezat će vas s web stranicom Elektroničkog oglasnika ... U lijevom kutu je podnaslov “Objave JN” unutar kojeg se nalazi Tražilica ... Trenutačno važeća verzija NKD-a jest Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007., koja je stupila na snagu 1. siječnja 2008. (NN, br. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst NN 81/15) i ostali propisi – tražilica CADIAL • Zakoni i propisi iz područja poljoprivrede ... Feb 16, 2021 — ... nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) ojn.nn.hr Poziv na dostavu ... Na EOJN RH u lijevom izborniku kliknite na Tražilica objava ... Rezultati se odnose na sve županije. Direktori, menadžeri i čelnici 13. Direktori, menadžeri i čelnici 13. Direktori društava i ustanova D.N. 12. Dobrodošli na internetsku stranicu Tražilice odluka i mišljenja (TOM)! ... donesenih sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, ... Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 120/2016) i ... u Elektroničkom oglasniku RH u lijevom izborniku kliknite na “Tražilica objava ... NN Tražilica - Narodne novine - Službeni list RH. nn tražilica službeni dio. Narodne Novine; Službeni List. Oglasni Dio. Bilance Privrednih Organizacija. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) konstatira se da nema gospodarskih subjekata s ... "Objave jednostavnih nabava" ili "Tražilica jednostavnih objava", ... Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 29/18, 114/18); Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09 – Odluka Ustavnog suda RH, ... Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) Državna ... KORISNIK, Državni proračun RH, Ministarstvo financija RH, Katančićeva 5, 10000 Zagreb. ... brodova pruža usluge statutarne certifikacije plovila unutarnje plovidbe sukladno odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda(N.N. 109/07, ... 99/02) · Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN RH br. 19/98) · Odluka o grobljima (SG GDS br. 10/11). NOVOSTI U EOJN-u RH vezane uz PLAN NABAVE i PREDAJU E-PONUDE. 26.01.2019. U EOJN RH su implementirane ... dodana je tražilica za pretraživanje stavaka. Jun 16, 2014 — Definicijom Zakona o lijekovima (NN 76/13), lijek je svaka tvar ili ... ww.hzzo.hr/zdravstveni-sustav-rh/trazilica-za-lijekove-s- ... Jul 26, 2011 — Za pretraživanje pravnih propisa preporučamo tražilicu CADIAL koju ... afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (NN 96/2019) ... (NN 67/18). (1) Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudova ako nije određena drugim zakonom, unutarnje ustrojstvo sudova, ...
Bing Google