horsepromotion.nl


Ontwerp en productie websites  Communicatie en positionering... voor paardenfokkerijen Grafische vormgevingOntwikkeling van nieuwe huisstijl... voor stoeterijenSchrijven van tekst voor promotiemateriaalReclame... voor hengstenhouderijenSchrijven en ontwerpen van brochuresOntwerpen van logo's... voor springstallen...voor dressuurstallenFotografie... voor handelsstallenWebvideo
Nov 13, 2020 — godine osnovica za obračun plaća u javnim službama porasti za 4 posto te iznositi 6.044,51 kn, sukladno Dodatku II Temeljnom kolektivnom ugovoru ... Polazište za utvrđivanje osnovice za izračun plaće su prijedlog proračuna za sljedeću godinu, sporazum o politici plaća i prosječna mjesečna isplaćena bruto ... Jun 10, 2020 — Sukladno čl. 2. Dodatka II TKU-a do 31.12.2020. neće doći do primjene povećanja osnovice za izračun plaće u javnim službama koje je ugovoreno za ... Jun 5, 2020 — Od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine, osnovica za izračun plaća zaposlenih u javnim službama iznositi 5.809,79 kn mjesečno, ... Feb 5, 2021 — godine u svezi prihvaćanja Dodatka III Kolektivnom ugovoru. Ovime smo zaštitili visinu osnovice za izračun plaće u ovoj godini te osigurali da ... Nov 16, 2020 — ... predstavnika javnih službi i Vlade RH dogovoreno je kako će od 1. siječnja 2021. godine osnovica za obračun plaća u javnim službama ... Dodatkom temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19) socijalni partneri su ugovorili da će osnovica za izračun ... Jul 3, 2020 — Prema Zakonu o osnovici plaće u javnim službama, osnovica plaće u javnim ... PRIJAŠNJI RAST OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE JAVNIH SLUŽBENIKA I ... Jan 31, 2020 — Za državne službenike i namještenike te službenike u namještenike u javnim službama osnovica za obračuna plaće je za 2020. propisana ... Nove osnovice za obračun doprinosa za 2021. godinu · U središtu ... se na naknadu plaće za vrijeme bolovanja službenika i namještenika u javnim službama ... treba li izjednačiti osnovicu za obračun plaće u 2016 ... za obračun plaće u javnim i državnim službama?" glasi: Činjenica da su osnovice za obračun plaće ... Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), ... Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna kojima se sredstva za plaće ... Nov 10, 2021 — određuje/određivala ista osnovica za obračun plaće u javnim i državnim službama?" glasi: Činjenica da su osnovice za obračun plaće državnih ... ZAKON O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA, (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", ... ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA ... Sporazum o osnovici za plaću u javnim službama, a kojim Sporazumom su ugovorili da se osnovica za izračun plaće u javnim službama povećava za 6% u 2007., ... Sep 9, 2021 — Vlada i Sindikati javnih i državnih službi postigli su Sporazum da će se osnovica za plaće u javnim i državnim službama povećati za 3% (tri ... Jan 13, 2021 — Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je dopis Ministarstvu zdravstva (i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na znanje), ... Nov 26, 2021 — Rast osnovice u javnim službama razlog za rebalans proračuna ... a sastavljeni su na osnovi podataka iz Centralnog obračuna plaća. Feb 4, 2021 — Temeljem velikog broja upita članstva vezano uz isplatu razlike za osnovicu plaće u javnim službama za 2016./2017., a u nemogućnosti da ... Jan 7, 2021 — Kako je sve počelo? Dana 23.11.2006. godine između Vlade RH i sindikata javnih službi sklopljen je Sporazum o osnovici za plaće u javnim ... Jan 21, 2020 — svibnja 2009. godine Vlada RH i Sindikati javnih službi sklopili su dodatak Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama (nastavno Dodatak ... Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini 6.044,51 kuna bruto i primjenjuje se za obračun plaće koja se obračunava za siječanj 2021. Tužiteljica tužbenim zahtjevom potražuje isplatu razlike u obračunu plaće za ... u javnim službama i Izmjene i dopune Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u ... Nov 13, 2020 — Pregovori su završeni dogovorom oko isplate božićnice u cjelokupnom iznosu od 1500 kuna te povećanjem osnovice za izračun plaće u visini od ... Sep 13, 2021 — 27/01 i 39/09) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun ... Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaću u javnim službama sklopljenog dana 26. listopada 2011. ugovoreno je da će osnovica za obračun plaća ... koje se primjenjuje Zakon o plaćama službenika u javnim službama (u ... osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Donošenje Odluke o suglasnosti za zaključenje izvansudskih nagodbi vezano za isplatu razlike plaće od 6% osnovice za obračun plaće u javnim službama i ... Feb 22, 2021 — U tom kontekstu, izmijenjena je visina osnovice za obračun plaće zaposlenika u javnim službama za koju je dogovoreno da će u naredno ... Nov 17, 2020 — Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaću u javnim službama sklopljenog dana 26.10.2011. ugovoreno je da će osnovica za obračun ... Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), te u vezi ... službi i Sporazumom o osnovici za plaće u javnim službama sklopljenim 23. Zagreb, 13. studenoga 2020. – Od 1. siječnja 2021. osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima u državnim i javnim službama povećava se četiri ... O OSNOVICI ZA PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA. Ugovorne strane suglasne su da se osnovicu za izračun plaća u javnim službama povećava kako slijedi:. Nov 30, 2021 — Tijekom sastanka otvoreno je pitanje visine osnovice za izračun plaće u javnim službama te niz pitanja vezanih za visinu postojećih i ... JLP(R)S u sustavu javnog financiranja u Republici Hrvatskoj ... Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama JLP(R)S ... Dec 29, 2020 — PREDMET: TUŽBE ZBOG NEPOVEĆANJA 6% OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA U DRŽAVNOJ ... u javnim službama, u čijim sporovima za isplatu uvećane osnovice ... Nov 30, 2021 — Iz kabineta ministra navode da je tijekom sastanka otvoreno i pitanje visine osnovice za izračun plaće u javnim službama. Piše: Hina. Nov 10, 2021 — ... bile iste kao i osnovice za obračun plaće javnih službenika sve do izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama od ... Sep 22, 2021 — ... između predstavnika javnih službi i Vlade dogovoreno je kako će od 1. siječnja 2021. godine osnovica za obračun plaća u javnim službama ... h) Osnovica za obračun plaće je utvrđeni iznos u KM koji se koristi za određivanje ... podrazumijeva se, također, tendencija reforme politike plaća u javnom ...
Bing Google