horsepromotion.nl


Ontwerp en productie websites  Communicatie en positionering... voor paardenfokkerijen Grafische vormgevingOntwikkeling van nieuwe huisstijl... voor stoeterijenSchrijven van tekst voor promotiemateriaalReclame... voor hengstenhouderijenSchrijven en ontwerpen van brochuresOntwerpen van logo's... voor springstallen...voor dressuurstallenFotografie... voor handelsstallenWebvideo
No information is available for this page.Learn why Nov 11, 2021 — Trgovački sud u Zagrebu nadležan je i za područje Trgovačkog suda u Bjelovaru i Trgovačkog suda u Varaždinu za rješavanje sporova koji se ... Trgovački sud u Zagrebu Amruševa 2/2 (ulaz iz Petrinjske 8) 10000 Zagreb tel: 01/4897-222 fax: 01/4920-871 ... Sudski registar e-mail fax: 01/4897-297. Aleksandra Mažić; Pauza; 12:00 - 12:30; Sudski registar; Predsjednik odjela; Željka Bregeš; Sudski registar pisarnica; Voditelj; Sonja Đurašinović; RV ... Apr 14, 2020 — Za izvadak se plaća sudska pristojba u iznosu 5 HRK po stranici izvatka, ... usluge mogu se prijaviti na [email protected] Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 10000 Zagreb Berislavićeva 11. Telefon: 00-385-1-4896-888 - Centrala. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Popis trgovačkih ... Sud je radi navedenog uzroka prestao s radom na navedenoj lokaciji. Sudski registar započeti će s radom kad se ulaz osigura skelama. Zakazana sudska ročišta u ... Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12) putem ... HR ureda u Republici Hrvatskoj na bilo koji od Trgovačkih sudova 24 sata ... 1. sudski registar (u daljnjem tekstu: registar) je javna knjiga koja sadrži podatke i ... 3. sjedište (mjesto) i poslovna adresa u Republici Hrvatskoj,. Apr 19, 2017 — TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU Adresa: Amruševa 2. Tel: 01 4897 222. Fax: 01 4920 871 * Upisom u sudski registar trgovačka društva postaju članovi: Upis društva u sudski registar ure- đen je Zakonom o sudskom registru i Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar. Prema Zakonu, u Republici. Hrvatskoj ... Trgovački sud u Bjelovaru. Šetalište dr. Ivše Lebovića 42, 43 000 Bjelovar ... Trgovački sud u Zagrebu. Amruševa 2/II, 10 000 Zagreb tel.: +385 1 489 72 22. Zagreb za poduzetnike. ... Druga opcija je provjera osobno u sudskom registru Trgovačkog suda, u Zagrebu na adresi Petrinjska 8. Trgovački sud u Zagrebu udovoljio je traženju 23. srpnja 2003 ... izvoda iz sudskog registra za drugotuženika. Za rad na predmetu bila su zadužena ukupno ... ... na stranicama Hrvatske javnobilježničke komore. Javnobilježnički uredi u Hrvatskoj. ... Po upisu u sudski registar rješenje vam dostavlja trgovački sud. Ime tvrtke trgovačkog društva mora biti na latinici, na hrvatskom ili na ... člana društva ili robni ili uslužni žig člana zaštićen u Republici Hrvatskoj, ... direktan link na www stranicu, Trgovački sud u Zagrebu ... Općinski sud u Novom Zagrebu. direktan link na www stranicu, Općinski sud u Osijeku ... U tabelama obrađujemo podatke dijela Poslovnih subjekata - o aktivnim ... PREDSTAVNIŠTVO - Predstavništvo u Hrvatskoj može osnovati strana osoba koja ... Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem upisa. (MBS) 080504230, OIB: 81108516717, AUCTOR d.o.o. za ... TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA ... d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, upisano u sudski registar. Trgovačkog suda u Zagrebu pod ... Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar - Trgovački sud u Zagrebu. Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar ‏(MBS/OIB) - MBS: 080016506 ... 10000 Zagreb Telefon: 01 / 2353 555. Fax: 01 / 2353 455. E-mail: [email protected] Upisano u sudski registar – Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739, ... Privredna banka Zagreb d.d.. Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u ... Obavještavamo sve poštovane klijente da su sva trgovačka društva u Republici Hrvatskoj obvezna upisati svoju adresu elektroničke pošte u sudskom registru ... Podaci o poslovnim subjektima na dan: 7. prosinca 2021. Svaki poslovni subjekt upisan u Registar poslovnih subjekata može na ovoj stranici pomoću svoga matičnog ... ... Trgovački sud u Zagrebu 081338631 20506058112 Bez postupka FOND ZA OBNOVU Zagreb (Grad Zagreb)Ulica Ivana Dežmana 10 ustanova praćenje provedbe programa ... Oni koji žele unijeti neke izmjene u sudski registar još od potresa to ne uspijevaju ... Oštećeni Trgovački sud u Zagrebu seli u svoju dvorišnu zgradu, ... Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1330/2018 od 13. ožujka 2020. u točki I. izreke naloženo je ... Trgovački sud u Zagrebu, 1-21849. Puni naziv tvrtke: SARTORIUS CROATIA - LIBRA ELEKTRONIK društvo s ograničenom odgovornošću Aug 20, 2020 — Nenad Šimunec, odvjetnik, Mr. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb ... Nakon toga će trgovački sud u sudski registar upisati i adresu elektroničke ... Oct 1, 2020 — Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Ivanu Vladiću u registarskom predmetu upisa u sudski registar podjele subjekta. Sjedište tvrtke: Hondlova 2/2, 10000 Zagreb Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, HR Broj pod kojim je tvrtka upisana ... Mar 1, 2021 — Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Beatrix Crnogorac u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjena zastupnika. Feb 23, 2012 — Registar vodi posebna ustrojstvena jedinica trgovačkog suda po posebnim propisima i ... Trgovački sud u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu. ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU. IZ 2019. Priručnik za polaznike/ice. Izrada obrazovnog materijala: Željka Bregeš i Tina Jakupak,. Trgovački sud u Zagrebu. by M Brautović · 2009 — 6 Trgovački sud u Zagrebu. Knjiga poslovnih udjela. URL: ww.tszg.hr/cro/Djelokrug-. Suda/Sudski-registar/Knjiga-poslovnih-udjela. (13.12.2008). by A Bilić · 2013 — Knjiga: Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru, Pravilnik o načinu upisa u sudski ... Antun Bilić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ... LeitnerLeitner Consulting d.o.o.. Heinzelova 70, 10 000 Zagreb Trgovački registar (MBS): 080255052, Trgovački sud u Zagrebu. LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. Upisi u registar · Registri · Uvid u registre. Registar udruga Republike Hrvatske. Registar udruga Republike Hrvatske. Registarski broj. OIB. Naziv udruge.
Bing Google