horsepromotion.nl


Ontwerp en productie websites  Communicatie en positionering... voor paardenfokkerijen Grafische vormgevingOntwikkeling van nieuwe huisstijl... voor stoeterijenSchrijven van tekst voor promotiemateriaalReclame... voor hengstenhouderijenSchrijven en ontwerpen van brochuresOntwerpen van logo's... voor springstallen...voor dressuurstallenFotografie... voor handelsstallenWebvideo
Nov 11, 2021 — postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre,; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva, ... No information is available for this page.Learn why Aleksandra Mažić; Pauza; 12:00 - 12:30; Sudski registar; Predsjednik odjela; Željka Bregeš; Sudski registar pisarnica; Voditelj; Sonja Đurašinović; RV ... Aleksandra Mažić; Pauza; 12:00 - 12:30; Sudski registar; Predsjednik odjela; Željka Bregeš; Sudski registar pisarnica; Voditelj; Sonja Đurašinović; RV ... Obrazac ispunjen elektronički dostavlja se sudskom registru nadležnog trgovačkog suda osobno, putem pošte ili elektroničkim putem (e-mailom). Sud je radi navedenog uzroka prestao s radom na navedenoj lokaciji. Sudski registar započeti će s radom kad se ulaz osigura skelama. Zakazana sudska ročišta u ... Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 10000 Zagreb Berislavićeva 11. Telefon: 00-385-1-4896-888 - Centrala. 1. sudski registar (u daljnjem tekstu: registar) je javna knjiga koja ... te isprave za koje zakon propisuje da se moraju dostaviti registarskom sudu,. Trgovački sud u Bjelovaru. Šetalište dr. Ivše Lebovića 42, 43 000 Bjelovar tel.: +385 43 244-471, +385 43 244-408 fax: +385 43 221-574. Sudski registar je aplikativni sustav koji sadrži vjerodostojne i ažurne podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan onim zakonima ... Zagreb za poduzetnike. ... Druga opcija je provjera osobno u sudskom registru Trgovačkog suda, u Zagrebu na adresi Petrinjska 8. TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA. SUBJEKT UPISA. MBS: 080034838. OIB: 73037001250. TVRTKA: 1 TEHNIKA dioničko društvo za graditeljstvo, ... HR ureda u Republici Hrvatskoj na bilo koji od Trgovačkih sudova 24 sata dnevno 7 dana u tjednu. Nakon što sud zaprimi elektroničku prijavu za osnivanje ... Trgovački sud u Zagrebu udovoljio je traženju 23. srpnja 2003 ... izvoda iz sudskog registra za drugotuženika. Za rad na predmetu bila su zadužena ukupno ... ... klijente da su sva trgovačka društva u Republici Hrvatskoj obvezna upisati svoju adresu elektroničke pošte u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda, ... sud u Zagrebu po sucu pojedincu Željka Bregeš u registarskom predmetu upisa pripajanja ... 32, društvo upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod. Za osnivanje trgovačkog društva - društva s ograničenom odgovornošću ili dioničkog ... Po upisu u sudski registar rješenje vam dostavlja trgovački sud. Oct 1, 2020 — Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Ivanu Vladiću u registarskom predmetu upisa u sudski registar podjele subjekta. Aug 20, 2020 — Nenad Šimunec, odvjetnik, Mr. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb ... Nakon toga će trgovački sud u sudski registar upisati i adresu elektroničke ... Trgovački sud u Zagrebu Amruševa 2/2 (ulaz iz Petrinjske 8) 10000 Zagreb tel: 01/4897-222 fax: 01/4920-871 ... Sudski registar e-mail fax: 01/4897-297. Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080524815, MB:01950096, Transakcijski račun 2484008-1103061365, IBAN: HR5924840081103061365 otvoren kod ... podnositelja zahtjeva). TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU. Sudski registar. Zagreb, Petrinjska 8. PREDMET: Zahtjev za izdavanje izvatka iz sudskog registra. Feb 11, 2021 — Ustanova je upisana u sudski registar. Trgovačkog suda u Zagrebu. MBS: 080427747. Ravnatelj Lucian Vukelić, dr.med.spec. Mar 1, 2021 — Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Beatrix Crnogorac u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjena zastupnika. TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU. DJELOMIČNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA. SUBJEKT UPISA. MBS: 080251008. OIB: 69693144506. TVRTKA:. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. LeitnerLeitner Consulting d.o.o.. Heinzelova 70, 10 000 Zagreb Trgovački registar (MBS): 080255052, Trgovački sud u Zagrebu. LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. direktan link na www stranicu, Trgovački sud u Zagrebu ... Općinski sud u Novom Zagrebu ... Sudski registar Republike Hrvatske pri trgovačkim sudovima ... Apr 19, 2017 — TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU Adresa: Amruševa 2. Tel: 01 4897 222. Fax: 01 4920 871 * Upisom u sudski registar trgovačka društva postaju članovi: Sjedište tvrtke: Hondlova 2/2, 10000 Zagreb Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, HR Broj pod kojim je tvrtka upisana ... Trgovačkog suda u Zagrebu sa sljedećim osnovnim podacima:-- ... pripajanja u sudski registar društvo preuzimatelj se obvezuje dati osiguranje za njihova. Sjedište tvrtke - Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska ... Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar - Trgovački sud u Zagrebu. Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Željki Bregeš u registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja ustanove. Oni koji žele unijeti neke izmjene u sudski registar još od potresa to ne uspijevaju ... Oštećeni Trgovački sud u Zagrebu seli u svoju dvorišnu zgradu, ... Trgovački sud u Splitu rješenjem poslovni broj Tt-08/1076 od 25. travnja 2008. ... protivnom nalaže Trgovačkom sudu u Zagrebu, sudskom registru da temeljem ... provesti sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu nakon pravomoćnosti. Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj R1-35/99 od 16. travnja. ... Trgovački sud u Zagrebu 081338631 20506058112 Bez postupka FOND ZA OBNOVU Zagreb (Grad Zagreb)Ulica Ivana Dežmana 10 ustanova praćenje provedbe programa ... Sud kod kojeg je društvo upisano u Sudski registar. Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu ... PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO. Skraćena tvrtka:. 10000 Zagreb Telefon: 01 / 2353 555. Fax: 01 / 2353 455. E-mail: [email protected] Upisano u sudski registar – Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739, ...
Bing Google